D1SN Ranking
September 16, 2018

 TW LW

 1  1 Alabama        3-0
 2  2 Clemson        3-0
 3  4 Ohio State       3-0
 4  5 Oklahoma        3-0
 5  6 Georgia        3-0
 6  7 South Florida     3-0
 7  9 Penn State       3-0
 8 11 Oklahoma State     3-0
 9 14 Louisiana State    3-0
 10 12 Stanford        3-0


College Football
Friday, September 21
Central Florida vs Florida Atlantic
Illinois vs Penn State
USC vs Washington State