GAMEDAY Mens Basketball

November   December   January   February   March   April

Mens Basketball: March 13

Alabama 73, Tennessee 68
Louisiana State 78, Arkansas 71
Oregon State 70, Colorado 68
Georgetown 73, Creighton 48
Georgia Tech 80, Florida State 75
Houston 76, Memphis 74
Illinois 82, Iowa 71
Ohio State 68, Michigan 67
Texas 91, Oklahoma State 86
San Diego State 68, Utah State 57


D1SportsNet

FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST TWITTER YOUTUBE