GAMEDAY Womens Basketball

November   December   January   February   March   April

Womens Basketball: December 10

Arizona 65, Arizona State 37
Baylor 65, West Virginia 45
Northwestern 93, Eastern Illinois 57
Kansas State 62, South Dakota State 53
Texas A&M 79, Little Rock 56
Syracuse 69, Miami 58
Ohio State 104, Miami of Ohio 65


D1SportsNet

FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST TWITTER YOUTUBE