GAMEDAY December 10

College Football

Mens Basketball
San Diego State 80, Arizona State 68

Womens Basketball
Arizona 65, Arizona State 37
Baylor 65, West Virginia 45
Northwestern 93, Eastern Illinois 57
Kansas State 62, South Dakota State 53
Texas A&M 79, Little Rock 56
Syracuse 69, Miami 58
Ohio State 104, Miami of Ohio 65


D1SportsNet

FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST TWITTER YOUTUBE